Mô tả danh mục:

Tổng đài IP Yearstar S series (bao gồm các model Yearstar S20, Yearstar S50, Yearstar S100, Yearstar S300, Yearstar S412) là các dòng sản phẩm có thiết kế dễ sử dụng, linh hoạt với đầy đủ tính năng của một tổng đài chuyên nghiệp cho các quy mô người dùng khác nhau.

Tổng đài Yearstar S series được ưa chuộng sử dụng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ với thiết kế kiểu module, cho phép người dùng kết nối tới các trung kế truyền thống PSTN (CO-line), E1 và hiện đại VoIP (SIP-Trunks), di động GSM.

Tong dai IP Yearstar S series specs
Tong dai IP Yearstar S series specs

Tổng đài VoIP Yearstar hỗ trợ khả năng tích hợp với các ứng dụng của bên thứ 3, nâng cao hiệu quả sử dụng tại các doanh nghiệp, khách sạn, trung tâm cuộc gọi call center,….