Điện thoại bàn VoIP Wifi

Hiển thị kết quả duy nhất

Điện thoại để bàn Wifi là một giải pháp đàm thoại tuyệt vời trong xu hướng mạng không dây hiện đại và năng động. Triển khai nhanh chóng, không cần kéo dây LAN, đơn giản hóa việc lắp đặt, không chi phí vật tư dây mạng và switch, điện thoại VoIP Wifi giúp doanh nghiệp linh hoạt khi bố trí vị trí làm việc và triển khai tại các bị trí khó tiếp cận.